Zmluvy

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
2019/02-04; Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní údajov č.192/2018/04 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní údajov č.192/2018/04 Viac
2019/02-03, DOD.č.1 k zmluve o združených dodávkach zemného plynu č. SC2018/151 MET Slovakia, a.s. Bratislava DOD.č.1 k zmluve o združených dodávkach zemného plynu č. SC2018/151 Viac
2019/02-02; Dodatok č.8 k zmluve č.9/2011 Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie DUKLA H.Zalužany Zmluva o nájme nebytových priestorov Viac
2019/02-01; Dodatok č.8 k zmluve 8/2011 Združená lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Viac
2019/01-03; Dodatok č.8 MUDr. Marcela Nývltová Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Viac
2019/01-02; Dod.č.9 k zml.č.5/2011 TEN PRAKTIK s.r.o., R.Sobota Dodatok č.9 k Zmluve č.5/2011o nájme nebytových priestorov Viac
2019/01-01; ZoPFD 1/2019 TJ SLOVAN Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019 Viac
2018/12-08; SC.2018/151 MET Slovakia, a.s. Zmluva o združených dodávkach zemného plynu Viac
Dodatok č.1, k ZoD 5/2018; 2018/12-07 BRANO s.r.o. Valča Dodatok č.1 k ZoD Viac
2018/12-06; ZoD 5/2018 BRANO s.r.o. Valča Zmluva o dielo Viac
2018/12-05; ZoDE1/2018; 7541/2018 MAGNA ENERGIA a.s. Zmluva o dodávke elektriny Viac
OPOS; KZ 1/2018 DALLAS SKs.r.o Poltár Kúpna zmluva 1/2018 Viac
2018/12-04; KZ 7/2018 Mária Talánová Kúpna zmluva Viac
2018/12-03; KZ6/2018 Ján Bakša, Ondrej Bakša Kúpna zmluva Viac
2018/12-02; KZ 5/2018 Markotán Ivan Kúpna zmluva Viac
2018/12-01; ZoD 4/2018 DAMEI, s.r.o. Horná Ves Zmluva o dielo Viac
2018/11-01; ZoZVB 1/2018 Slovenská distribučná, a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena Viac
Viac
2018/10-03; Dodatok č.1 MAKROAUDIT s.r.o. Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb Viac
2018/10-02; RKZ 1/2018; 107/181/2018 AG FOODS SK s.r.o. Pezinok Rámcová kúpna zmluva Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci