Zmluvy

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
2018/02-01; ZOPFD 1/2018 TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA „SLOVAN“ Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2018 v roku 2018 Viac
KZ 6/2017; 2017/12-04 Jolana Kaločaiová Kúpna zmluva Viac
ZoPD č.8/2018; 2017/12-03 Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Sušany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2017 v roku 2017 Viac
ZoÚč. 5/2017; 2017/12-02 Peter Urban, Kalinovo Zmluva o účinkovaní Viac
PZ 2/2017; 2017/12-01 Gejza Kantorák Príkazná zmluva Viac
ZoOSOVVK č.6/2017; 11-01 Bc.Zuzana Kováčová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
ZoD 8/2017; 2017/10-07 Dušan Lizák Martin Zmluva o dielo Viac
ZoOSOVVK 5/2017; 2017/10-06 Zoltán Pecsők ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2017/10-05; Dodatok č.1 STAVTECH BB, s.r.o. Zmluva o dielo Viac
2017/10-04; ZoD 8/2017 STAVTECH BB, s.r.o, Banská Bystrica Zmluva o dielo Viac
2017/10-03; Dodatok č. 1 k ZoD STAVTECH BB, s.r.o. Zmluva o dielo Viac
ZoKČ 1/2017; 2017/10-02 EKOTEC s.r.o. Bratislava Zmluva o kontrolnej činnosti Viac
ZoOSOVVK 4/2017; 2017/10-01 Hans Ludwig Seyffert ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2017/09-04; ZoD 7/2017 Adasko group s.r.o., Sušany Zmluva o dielo Viac
2017/09-03; ZoD 6/2017 LURUDAN, s.r.o. Pohronská Polhora Zmluva o dielo Viac
2017/09-02; KZ 05/2017 GEMERPRODUKT VALICE, ovocinársko-vinohradnícke družstvo, Rimavská Sobota Kúpna zmluva Viac
2017/09-01; KZ č.4/2017 GEMERPRODUKT VALICE, ovocinársko-vinohradnícke družstvo R.Sobota Kúpna zmluva Viac
ZoDMaMV 1/2017 - dodatok č.1 KOLIBA TRADE s.r.o. Hriňová Zmluve o dodávaní mlieka a mliečnych výrobkov v rámci programu "Školské mlieko" Viac
2017/08-06; ZoPS 1/2017 PROUNION, a.s. Nitra Zmluva o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 Viac
ZoDMaMV 1/2017; 2017/08-05 KOLIBA Trade, s.r.o., Hriňová Zmluva o dodávaní mlieka a mliečnych výrobkov v rámci programu Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci