Zmluvy

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
2017/03-02; ZoD 1/2017 Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO Z.Slatina Zmluva o dielo Viac
2017/03-01; ZoPD č.4/2017 Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2017 v roku 2017 Viac
2017/02-01; Dodatok č.6 k ZoNNP č.9/2011 Slovenský poľovnícky zväz PZ Dukla H.Zalužany Dodatok č.6 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.9/2011 Viac
2017/01-09; Dodatok č. 6 k ZoNNP č.8/2011 Združerná lesná spoločnosť H.Zalužany Dodatok č.6 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.8/2011 Viac
2017/01-08; Dodatok č.7 k ZoNNP č.5/2011 TEN PRAKTIK s.r.o, Rimavská Sobota Dodatok č.7 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.5/2011 Viac
2017/01-07; Dodatok č.6 k ZoNNP 3/2011 MUDr. Marcela Nývltová Dodatok č.6 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3/2011 Viac
2017/01-06; Dodatok č.2 k ZoNNP č.02/2015 Andrea Hašková Dodatok č.2k zmluve o náje nebytových priestorov č.02/2015 Viac
2017/01-05; ZoOSOVVK 58/2016 Ján Séleš ml. ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2017/01-04; ZoOSOVVK 57/2016 Stanislav Vargic ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2017/01-03; ZoPD 2/2017 Šachový klub Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2017 v roku 2017 Viac
2017/01-02; ZoPD č.1/2017 TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA "SLOVAN" Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2017 v roku 2017 Viac
2017/01-01; ZoPNFP 736/2015-2050-1200 Ministerstvo hospodárstva SR DODATOK č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Viac
ZoOSOVVK č.59/2016; 2016/12-04 Ing. Milan Čonka ml. ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
ZoOSOVVK 60/2016; 2016/12-03 Peter Szoke ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/12-02; ZoD 5/2016 Eva Vargicová Zmluva o dielo Viac
2016/12-01; ZoÚ 4/2016 Peter Urban Zmluva o účinkovaní Viac
2016/11-01 1. Milan Parobek ml.; 2. Michaela Kemeníková Kúpna zmluva Viac
736/2015-2050-1200 Ministerstvo hospodárstva SR DODATOK č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Viac
2016/10-03; SC2016/059 MET Slovakia, a.s. Bratislava Zmluva o združených dodávkach zemného plynu Viac
2016/10-02; ZDU-2016-01524-0154 Energy Europe, SE Zmluva o združenej dodávke elektriny Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci