Zmluvy

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
2017/10-03; Dodatok č. 1 k ZoD STAVTECH BB, s.r.o. Zmluva o dielo Viac
ZoKČ 1/2017; 2017/10-02 EKOTEC s.r.o. Bratislava Zmluva o kontrolnej činnosti Viac
ZoOSOVVK 4/2017; 2017/10-01 Hans Ludwig Seyffert ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2017/09-04; ZoD 7/2017 Adasko group s.r.o., Sušany Zmluva o dielo Viac
2017/09-03; ZoD 6/2017 LURUDAN, s.r.o. Pohronská Polhora Zmluva o dielo Viac
2017/09-02; KZ 05/2017 GEMERPRODUKT VALICE, ovocinársko-vinohradnícke družstvo, Rimavská Sobota Kúpna zmluva Viac
2017/09-01; KZ č.4/2017 GEMERPRODUKT VALICE, ovocinársko-vinohradnícke družstvo R.Sobota Kúpna zmluva Viac
ZoDMaMV 1/2017 - dodatok č.1 KOLIBA TRADE s.r.o. Hriňová Zmluve o dodávaní mlieka a mliečnych výrobkov v rámci programu "Školské mlieko" Viac
2017/08-06; ZoPS 1/2017 PROUNION, a.s. Nitra Zmluva o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 Viac
ZoDMaMV 1/2017; 2017/08-05 KOLIBA Trade, s.r.o., Hriňová Zmluva o dodávaní mlieka a mliečnych výrobkov v rámci programu Viac
ZoÚč. 3/2017; 2017/08-04 Peter Urban Kalinovo Zmluva o účinkovaní Viac
ZoÚč. 2/2017; 2017/08-03 Peter Peniak Poltár Zmluva o účinkovaní Viac
ZoOSOVVK 3/2017; 2017/08-02 Jozef Slanina ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
ZoÚč. 4/2017; 2017/07-06 Peter Cmorik Zmluva o účinkovaní Viac
OPOS - 2/2017 Ing. Jozef Nosáľ Z m l u v a o poskytovaní služieb v oblastiach „bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, výkonu niektorých činností PZS a ochrany osobných údajov“ Viac
ZoOSOVVK 2/2017; 2017/07-05 Ján Slanina ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
ZoOSOVVK 1/2017; 2017/07-04 Ján Babarík ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
Dodatok k zmluve č.N20160329009; 2017/07-03 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR DODATOK k Zmluve o spolupráci č. N20160329009 v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I s kódom ITMS2014+: 312041A138 zo dňa 29.03.2016 Viac
2017/07-02; ZoNNP 1/2017 Obecný podnik služieb Hrnčiarske Zalužany, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov Viac
2017/07-01; KZ č.2/2017 Ing. Ondrej Vargic; Mgr. Zuzana Vargicová Kúpna zmluva Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci