Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie obce Hrnčiarske Zalužany pre Voľby do Európskeho parlamentu 2019.

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie obce Hrnčiarske Zalužany pre Voľby do Európskeho parlamentu 2019.

Zverejnenie e-mailovej adresy pre Voľby do EU parlamentu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okskovej volebnej komisie

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej  volebnej komisie obce Hrnčiarske Zalužany pre Voľby do Európskeho parlamentu  2019  je:

                                                 ou@hrnciarskezaluzany.sk

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci