Zverejnenie: N á v r h Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany

Zverejnenie: N á v r h Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany

Návrh VZN o určení spádovej MŠ v zriaď. pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci