Zverejnenie: Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 03/2016 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2017.

Zverejnenie: Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 03/2016 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2017.

vzn_-dane_-2017-navrh

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci