Zverejnenie návrhu VZN č. 02/2015 a smernice č.03/2015(stočné), ktoré budú schvaľované na najbližšom zasadnutí OZ, dňa 26.6.2015

Zverejnenie návrhu VZN č. 02/2015 a smernice č.03/2015(stočné), ktoré budú schvaľované na najbližšom zasadnutí OZ, dňa 26.6.2015

Návrh VZN č.02-2015- odvádzanie odpadových vôd                                                      Návrh smernice č 03-2015 stočné

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci