Zverejnenie schváleného všeobecne záväzného nariadenia č.: 02/2014 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.

Zverejnenie schváleného všeobecne záväzného nariadenia č.: 02/2014 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.

VZN č. 02-2014 o vyhradení plochy na vylepovanie plagátov – schválené

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci