Zverejnenie schváleného VZN č. 03/2014 o o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2015.

Zverejnenie schváleného VZN č. 03/2014 o o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2015.

VZN dane 2015 – schválené;                        Prehľad sadzieb daní 2015;

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci