Zverejnenie schválených VZN

Zverejnenie schválených VZN

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí konanom dňa 13.9.2013 schválilo nasledovné dokumenty:

– Zmena časti VZN: o3/2012,

– VZN č.01/2013 o chove a držaní psov na území obce Hrnčiarske Zalužany.

Predmetné schválené dokumenty sú v prílohe tohoto oznamu.

Zmena VZN 03-2012 – schválená

VZN – chov a držanie psov 01-2013 schválené

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci