Samospráva

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, konaného dňa 6.3.2015 – zverejnenie

Zápisnica 1-2015(2-2014-2018) 6.3.2015

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch zo dňa 24.10.2014

Zápisnica 5-2014 (25-2010-2014) 24.10.2014

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch zo dňa 10.10.2014

Zápisnica 4-2014 (24-2010-2014), 10.10.2014

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch zo dňa 8.8.2014

Zápisnica 3-2014 (23-2010-2014),8.8.2014

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 30.5.2014 – zverejnenie

Zápisnica 2-2014(22-2010-2014), 30.5.2014

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 7.3.2014

Zápisnica 1-2014 (21-2010-2014), 7.3.2014

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 13.12.2013

Zápisnica 6-2013(20-2010-2014),13.12.2013

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 15.11.2013

Z Á P I S N I C A 5-2013 (19-2010-2014),15.11.2013

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 13.9.2013

Zápisnica 4/2013(18/2010-2014),13.9.2013

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 17.7.2013

Zápisnica 3/2013 (17/2010-2014), 17.7.2013

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci