Samospráva

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 14.6.2013

Zápisnica   2/2013 (16/2010-2014),  14.6.2013;  Zápisnica 2/2013 (16/2010-2014), 14.6.2013. pdf

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 15.3.2013

Zapisnica 1/2013(15/2010-2014), 15.03.2013; Zapisnica 1/2013(15/2010-2014), 15.03.2013.pdf

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného 14.12.2012

Zápisnica  7/2012 (14/2010-2014), 14.12.2012;  Zápisnica 7/2012 (14-2010-2014), 14.12.2012.pdf

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 23.11.2012

Zápisnica 6/2012(13/2010-2014), 23.11.2012 ;  Zápisnica 6/2012(13/2010-2014), 23.11.2012.pdf

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 19.9.2013

Zápisnica  5/2012(12/2010-2014), 19.9.2012 ;  Zápisnica 5/2012(12/2010-2014), 19.9.2012.pdf

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 27.8.2012

Zápisnica 4/2012 (11/2010-2014), 27.8.2012 ; Zápisnica 4/2012 (11/2010-2014), 27.8.2012. pdf

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 17.8.2012

Zápisnica 3/2012(10/2010-2014),  17.8.2012 ;  Zápisnica 3/2012(10/2010-2014), 17.8.2012.pdf

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 15.6.2012

Zápisnica  2/2012(9/2010-2014), 15.6.2012;  Zápisnica 2/2012(9/2010-2014), 15.6.2012.pdf

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 16.3.2012

Zápisnica  1/2012 (8/2010-2014), 16.3.2012;  Zápisnica 1/2012 (8/2010-2014), 16.3.2012.pdf

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 16.12.2011

Zápisnica 1/2012 (8/2010-2014), 16.3.2012; Zápisnica 1/2012 (8/2010-2014), 16.3.2012. pdf

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci