Úradné oznamy

Návrh rozpočtu obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2018 – zverejnenie

navrh_rozpoctu_na_rok_2019

čítaj viac

Návrh VZN č.3/2018 miestne dane a poplatky – zverejnenie

NÁVRH VZN č.032018 o miestnych daniach a miest.poplatku na rok 2019

čítaj viac

Výsledky komunálnych volieb 2018 v obci Hrnčiarske Zalužany.

Vysledky komunálnych volieb v obci Hrnčiarske Zalužany 2018

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 12.10.2018-zverejnenie

Zapisnica_4_2018(21_2014_2018)_12_10_2018

čítaj viac

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – výrub stromov B.Nociar

Zverejnenie Nociar výrub stromov Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov          Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody […]

čítaj viac

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ZVO za obdobie od 1.7.2018 do 30.9.2018

Súhrnná správa o zákazkach 3.Q.2018

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie OZ v H.Zalužanoch sa uskutoční dňa 12.10.2018, o 17.30 hodine

Pozvánka na OZ 12.10.2018 Hrnčiarske Zalužany 5.10.2018           Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),                                na deň 12.10.2018 /piatok/, o 17:30 hod.     Zasadnutie OZ sa bude konať […]

čítaj viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Žiadosť o vydanie vodoprávneho stavebného povolenia na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie Ul. nová“ – – oznámenie o začatí konania, nariadenie ústneho pojednávania a pozvanie na ústne pojednávanie

Oznamenie o začatí konania a pozvanie na ústne pojednávanie_

čítaj viac

Výzva na predkladanie ponúk

výzva na predkladanie ponúk strecha šatne H.Zalužany Príloha č.1 – zadanie_ŠATNE Hrnč. Zalužany Príloha č.2 – Zmluva o dielo-OPRAVA STRECHY ŠATNÍ-zadanie

čítaj viac

Smútočný oznam – pani Anna Obročníková

smútočný oznam – pani Anna Obročníková S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom,  že dňa  23.9.2018, vo veku  96 rokov, nás   navždy opustila                                                                            […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci