Úradné oznamy

Voľba prezidenta SR 2019: Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie obce Hrnčiarske Zalužany pre Voľby prezidenta SR v roku 2019

Zverejnenie e-mailovej adresy volby prezidenta SR 2019 E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej  volebnej komisie obce Hrnčiarske Zalužany pre Voľby prezidenta SR v roku 2019  je :   ou@hrnciarskezaluzany.sk  

čítaj viac

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ZVO za obdobie od 1.10.2018 do 31.12.2018

Súhrnná správa o zákazkach 4.Q.2018

čítaj viac

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, konaného dňa 5.12.2018 – zverejnenie

Zapisnica_5_2018(1_2018_2022)_5_12_2018   Schválené dokumenty: VZN_ dane 2019 H Zaluzany schvalene;          Rozpocet_na_rok_2019 -schválený;        Poplatky 2019 – schválené

čítaj viac

Zverejnenie dokumentov schválených na ustanovujúcom zasadnutí OZ v Hrnčiarskych Zalužanoch dňa 5.12.2018.

VZN_ dane 2019 H Zaluzany schvalene;    Rozpocet_na_rok_2019 -schválený;         Poplatky 2019 – schválené

čítaj viac

Verejná vyhláška:Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Nová – stavebné povolenie

20180007458_Rozhodnutie__SP_stavba__Hrnčiarske_Zalužany_rozšírenie._splaškovej_kanalizácie_ul._Nová

čítaj viac

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 5.12.2018 (streda), o 17.30 hodine.

          Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch                                 na deň 5.12.2018 /streda/, o 17:30. hod.            Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať podľa nasledovného programu : […]

čítaj viac

Výzva na súťaž na predmet zákazky: Oprava strechy na budove športových šatní Hrnčiarske Zalužany”

Výzva na súťaž – strecha šatní;          Príloha č.1 – zadanie_ŠATNE Hrnč. Zalužany;   Príloha č.2 – Zmluva o dielo-OPRAVA STRECHY ŠATNÍ-zadanie

čítaj viac

Návrh rozpočtu obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2018 – zverejnenie

navrh_rozpoctu_na_rok_2019

čítaj viac

Návrh VZN č.3/2018 miestne dane a poplatky – zverejnenie

NÁVRH VZN č.032018 o miestnych daniach a miest.poplatku na rok 2019

čítaj viac

Výsledky komunálnych volieb 2018 v obci Hrnčiarske Zalužany.

Vysledky komunálnych volieb v obci Hrnčiarske Zalužany 2018

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci