Úradné oznamy

Zverejnenie schváleného všeobecne záväzného nariadenia č.: 02/2014 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.

VZN č. 02-2014 o vyhradení plochy na vylepovanie plagátov – schválené

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 10.10.2014, o 16.45 hod.

Pozvánka na zasadnutie OZ 10.10.2014

čítaj viac

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Hrnčiarskych Zalužanoch a pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu;     Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov;

čítaj viac

Zverejnenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia č.: 02/2014 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.

Návrh VZN č. 02-2014 o vyhradení plochy na vylepovanie plagátov

čítaj viac

Doručovanie kandidátnych listín – upresnenie

Odovzdávanie kandidátnych listín – upresnenie

čítaj viac

Oznam – doručovanie kandidátnych listín

Oznam – doručovanie kandidátnych listín

čítaj viac

Oznámenie o počte volebných obvodov, o počte poslancov, ktorý sa v nich volí a o rozsahu výkonu funkcie starostu pre volebné obdobie 2014-2018

Obec Hrnčiarske Zalužany v zmysle § 9 ods. 3 zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy určuje pre obec Hrnčiarske Zalužany jeden volebný obvod. Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch na základe ustanovení § 9 zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov: Uznesením č. 3/2014 / D/1 – určuje v zmysle § 9 ods. 3 […]

čítaj viac

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Vymenovanie zapisovateľky

čítaj viac

Oznámenie o počte obyvateľov obce

  Obec Hrnčiarske Zalužany v zmysle § 16 ods. 9 zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy oznamuje, že obec Hrnčiarske Zalužany má  859 obyvateľov.

čítaj viac

Zverejnenie schváleného VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č.01/2014: Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku v katastri obce HRNČIARSKE ZALUŽANY

VZN č.01.2014 – prevádzkový poriadok pohrebiska – schválené

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci