Úradné oznamy

Schválený záverečný účet obce za rok 2020 – zverejnenie

Záverečný účet obce za rok 2020 – schválený

čítaj viac

Stavebné povolenie: cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár – verejná vyhláška – zverejnenie

Stavebné povolenie cyklotrasa – verejná vyhláška

čítaj viac

Záverečný účet obce za rok 2020 – zverejnenie

Záverečný účet obce za rok 2020

čítaj viac

Asistované sčítanie za začína 3.mája 2021

Kontaktné miesto pre asistované sčítanie H.Zalužany Asistované sčítanie za začína 3.mája 2021 Pre obyvateľov, ktorí sa nemohli sčítať sami z dôvodu, že nemali prístup na internet, nemajú počítač, tablet alebo sa nevedeli elektronicky sčítať počas obdobia online samosčítania, zriadila obec kontaktné miesto, ktoré sa nachádza v budove Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch, Hlavná 90 – 1 poschodie – […]

čítaj viac

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou, podľa117 ZVO za obdobie od 01.1.2021 do 31.3.2021

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 1.Q.2021

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch konaného dňa 4.3.2021 – zverejnenie

Zápisnica_1_2021_(13_2018_2022)_4_3_2021

čítaj viac

Verejná vyhláška – Cyklotrasa Poltár – Rimavská Sobota, oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania miestneho zisťovania

Cyklotrasa – stavebné povolenie, oznámenie o začatí konania

čítaj viac

Zverejnenie – výrub stromu Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – V.Bakšová            Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté […]

čítaj viac

Štandardy kvality – čistiareň odpadových vôd za rok 2020 – oznámenie

Obec Hrnčiarske Zalužany dodržala v r.2020 na 100% úroveň kvality odvádzania odpadovej vody podľa § 3 ods.1 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 4.3.2021 (vo štvrtok), o 16.30 hodine.

Pozvánka na OZ 4.3.2021: Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch                                 na deň 4.3.2021 /štvrtok/, o 16:30. hod. […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci