Úradné oznamy

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch konaného dňa 4.9.2020 – zverejnenie

Zapisnica_3_2020_(10_2018_2020)_4_9_2020

čítaj viac

Kanalizácia ul. Cintorínska – Upovedomenie o začatí konania, nariadenie ústneho pojednávania-zverejnenie

OUŽP – začatie konania – kanalizácia Cintorínska

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 4.9.2020, o 17.00 hodine.

Pozvánka na OZ 4.9.2020 Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch    na deň 4.9.2020 /piatok/, o 17:00. hod. Miesto zasadnutia:  z dôvodu dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení súvisiacich s koronavírusom  sa bude zasadnutie OZ konať vo […]

čítaj viac

Okresný úrad Banská Bystrica: Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie BBSK na roky 2021-2027 – zverejnenie

Všetky relevantné dokumenty  nájdete ma adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-bans Ako aj  v prílohe tohoto oznamu:  oznamenie-o-strategickom-dokumente-prvvavk-bbk-2021-2027- Plán rozvoja vodovodov BB Stanoviská verejnosti k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu posudzovaného podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) “Plán rozvoja verejných vodovodov […]

čítaj viac

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska za obdobie od 01.04.2020 do 30.06.2020

EKS – Súhrnná správa o zákazkach 2.Q.2020

čítaj viac

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou, podľa117 ZVO za obdobie od 01.04.2020 do 30.06.2020

Súhrnná správa o zákazkach 2.Q.2020

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch konaného dňa 5.6.2020 – zverejnenie

Zapisnica_2_2020_(9_2018_2022)_5_6_2020

čítaj viac

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HRNČIARSKE ZALUŽANY č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hrnčiarske Zalužany – zverejnenie.

VZN 1-2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska – schválené

čítaj viac

Verejná vyhláška: STAVEBNÉ POVOLENIE – Amfiteáter v parku Hrnčiarske Zalužany

Stavebné povolenie – amfiteáter v parku

čítaj viac

Schválený záverečný účet obce Hrnčiarske Zalužany za rok 2019 – zverejnenie

Záverečný účet obce za rok 2019 – schválený

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci