DODATOK č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 02/2018 (ďalej len Dodatok č.1) o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany

DODATOK č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 02/2018 (ďalej len Dodatok č.1) o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany

Dodatok k VZN 2_2018 ŠJ- schválený

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci