Faktúry 2019

Zoznam faktúr
Číslo Dodávateľ IČO Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady
621/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 35743565 elektrina VO, ČOV, DS 20.1.2020 5180,48 € prevodný príkaz
620/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 35743565 elektrina VO 20.1.2020 495,17 € prevodný príkaz
619/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telefón OcÚ, ZŠ, MŠ 20.1.2020 130 € prevodný príkaz
617/2019 Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Revúca 46199004 činnosť technika bozp 8.1.2020 60 € prevodný príkaz
616/2019 Karman s.r.o., Mýtna 46450955 prevádzkový technik ČOV 8.1.2020 160 € prevodný príkaz
615/2019 GPM VOZ s.r.o., Zvolen 36020036 Šj potraviny 13.1.2020 64,13 € prevodný príkaz
614/2019 EKRONN s.r.o., Rimavská Sobota 46615946 vývoz odpadu zo šj 13.1.2020 29,70 € prevodný príkaz
613/2019 Združenie pre likvidáciu odpadu Poltár 35679361 zneškodnenie KO 13.1.2020 346,50 € prevodný príkaz
612/2019 Združenie pre likvidáciu odpadu Poltár 35679361 vývoz KO 13.1.2020 342,24 € prevodný príkaz
611/2019 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava 35848863 telefón TSP 13.1.2020 9,79 € prevodný príkaz
618/2019 Disig, a.s., Bratislava 35975946 pečať na elekton. kom. 8.1.2020 86,40 € prevodný príkaz
610/2019 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina 31575951 Poplatok CP 19.12.2019 50,32 € prevodný príkaz
609/2019 Lelux, s.r.o., Vrbové 47520621 Svietidlá OU 30.12.2019 156 € prevodný príkaz
608/2019 OPOS Hrnčiarske Zalužany 50909282 Oprava chodníkov ul. Nová 30.12.2019 4 850 € prevodný príkaz
607/2019 HD Projekt s.r.o., Hrnčiarske Zalužany 51085038 PD Dom smútku 30.12.2019 870 € prevodný príkaz
606/2019 Slovenský pozemkový fond, Bratislava 17335345 Nájom za pozemky v parku 30.12.2019 13,83 € prevodný príkaz
605/2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica 36644030 Voda ZŠ 30.12.2019 25,94 € prevodný príkaz
604/2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica 36644030 Voda Ocú 30.12.2019 31,70 € prevodný príkaz
603/2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica 36644030 Voda MŠ 30.12.2019 72,06 € prevodný príkaz
602/2019 VEROBS, s.r.o., Banská Bystrica 46959998 VO energetická účinnosť budovy OÚ 30.12.2019 300 € prevodný príkaz
Späť

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci