Faktúry

Zoznam faktúr
Číslo Dodávateľ IČO Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady
617/2019 Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Revúca 46199004 činnosť technika bozp 8.1.2020 60 € prevodný príkaz
616/2019 Karman s.r.o., Mýtna 46450955 prevádzkový technik ČOV 8.1.2020 160 € prevodný príkaz
615/2019 GPM VOZ s.r.o., Zvolen 36020036 Šj potraviny 13.1.2020 64,13 € prevodný príkaz
614/2019 EKRONN s.r.o., Rimavská Sobota 46615946 vývoz odpadu zo šj 13.1.2020 29,70 € prevodný príkaz
613/2019 Združenie pre likvidáciu odpadu Poltár 35679361 zneškodnenie KO 13.1.2020 346,50 € prevodný príkaz
612/2019 Združenie pre likvidáciu odpadu Poltár 35679361 vývoz KO 13.1.2020 342,24 € prevodný príkaz
611/2019 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava 35848863 telefón TSP 13.1.2020 9,79 € prevodný príkaz
005/2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava 31361161 aSc Agenda ZŠ 2020 13.1.2020 129 € prevodný príkaz
004/2020 RYBA Košice spol. s.r.o., Košice 17147522 Šj potraviny 13.1.2020 143,53 € prevodný príkaz
003/2020 EU PROFI, s.r.o., Zvolenská Slatina 46148779 Vypracovanie žiadosti Envirofond 13.1.2020 300 € prevodný príkaz
002/2020 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z., Zlaté Moravce 37867440 Informovanie o dotáciach a grantoch r. 2020 8.1.2020 32,86 € prevodný príkaz
001/2020 RSNET s.r.o., Rimavská Sobota 36631221 Internet 2020 8.1.2020 1 € prevodný príkaz
618/2019 Disig, a.s., Bratislava 35975946 pečať na elekton. kom. 8.1.2020 86,40 € prevodný príkaz
610/2019 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina 31575951 Poplatok CP 19.12.2019 50,32 € prevodný príkaz
609/2019 Lelux, s.r.o., Vrbové 47520621 Svietidlá OU 30.12.2019 156 € prevodný príkaz
608/2019 OPOS Hrnčiarske Zalužany 50909282 Oprava chodníkov ul. Nová 30.12.2019 4 850 € prevodný príkaz
607/2019 HD Projekt s.r.o., Hrnčiarske Zalužany 51085038 PD Dom smútku 30.12.2019 870 € prevodný príkaz
606/2019 Slovenský pozemkový fond, Bratislava 17335345 Nájom za pozemky v parku 30.12.2019 13,83 € prevodný príkaz
605/2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica 36644030 Voda ZŠ 30.12.2019 25,94 € prevodný príkaz
604/2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica 36644030 Voda Ocú 30.12.2019 31,70 € prevodný príkaz

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci