Návrh VZN 02/2013 – o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Hrnčiarske Zalužany je zverejnený v časti úradné oznamy.

Návrh VZN 02/2013 – o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Hrnčiarske Zalužany je zverejnený v časti úradné oznamy.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci