Obecný úrad

Obecný úrad

Hrnčiarske Zalužany 90

980 12

Stránkové hodiny: Pondelok – piatok: 07:30-12:00, 13:00-15:00

Tel.: 047 / 567 2111

Fax.: 047 / 567 2377

IČO: 00318795

DIČ: 2021230211

Starosta: Ing. Branislav Nociar

Mob.: 0908 903 587

E-mail: starosta@hrnciarskezaluzany.sk

Administratívny pracovník: Ing. Agáta Krájliková

E-mail: agata.krajlikova@hrnciarskezaluzany.sk

Ekonóm: Martina Cabanová

E-mail: martina.cabanova@hrnciarskezaluzany.sk

Podateľňa, info: E-mail: ou@hrnciarskezaluzany.sk

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci