Objednávky 2020

Zoznam objednávok
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma Poznámka
10/2020 Lelux s.r.o. Vrbové svietidlá sála OCÚ, prísl. espresso, dom smútku, šatne TJ 28.12.2020 1.476,90€
9/2020 KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. Objednávka štrku na opravu cesty na Salaš 14.12.2020 Podľa dohodnutého množstva
8/2020 Banskobystrická regionálna správa ciest Výkopové práce - rigol dažďová kanalizácia 24.9.2020 Podľa rozsahu vykonaných prác
7/2020 Banskobystrická regionálna správa ciest Kosenie pozemku kompostárne, okrajov ciest na Salaš a šťavicu., 9.9.2020 42€/motohodina (vr.DPH)
6/2020 Ing. Čabová Vypracovanie bilancií skrýviek pôdneho horizontu 26.6.2020 150€
5/2020 TENDER net s.r.o. Žilina Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na projekt" Zberný dvor v obci Hrnčiarske Zalužany" 2.4.2020 300€
4/2020 MANOS CONSULTING s.r.o. Vypracovanie žiadosti o NFP Zberný dvor 2.4.2020 300€
3/2020 Alinea s.r.o. Zvolen Antibakteriálne gély 26.3.2020
2/2020 Patricius.sk s.r.o. Košice Bavlnené rúška 17.3.2020 650€
1/2019 František Rell Revízie tlakových zariadení 30.2020 308€

Po kliknutí na predmet objednávky, stiahnete dokument vo formáte pdf.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci