Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním – D.Tóthová

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním – D.Tóthová

Tóthová Dáša-RD-začatie konania SP-UK

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci