Oznamy

Zverejnenie – výrub stromu Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – V.Bakšová            Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté […]

čítaj viac

Testovanie 6.3.2021, od 7.00 do 17.00 hod.

Oznam pre občanov k testovaniu COVID-19 v obci Hrnčiarske Zalužany dňa 6.3.2021- def  Vážení občania, dňa 6.3.2021 bude prebiehať v obci Hrnčiarske Zalužany  skríningové   testovanie na vírus Covid -19. Testovanie sa bude vykonávať v čase od 7,00 hod.  – do 17,00 hod., v miestnosti bývalého espressa v budove Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch. Aby sme predišli čakaniu občanov na testovanie […]

čítaj viac

Smútočný oznam – pán FRANTIŠEK BOHUSLAV

smútočný oznam – pán František Bohuslav Vážení občania,                                     s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 26.2.2021, vo veku 59 rokov, nás navždy opustil                                     […]

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 4.3.2021 (vo štvrtok), o 16.30 hodine.

Pozvánka na OZ 4.3.2021: Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch                                 na deň 4.3.2021 /štvrtok/, o 16:30. hod. […]

čítaj viac

Testovanie 27.2.2021, od 7.00 do 17.00 hod.

Oznam pre občanov k testovaniu COVID-19 v obci Hrnčiarske Zalužany dňa 27.2.2021- def Vážení občania, dňa 27.2.2021 bude prebiehať v našej  obci  skríningové testovanie na vírus Covid -19. Testovanie sa bude vykonávať v čase od 7,00 hod.  – do 17,00 hod.,  v miestnosti bývalého espressa v budove Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch. Aby sme predišli čakaniu občanov na testovanie […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci