Oznamy

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 14.6.2013, o 17.45 hod.

VEC: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskach Zalužanoch – zvolanie  Starosta obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 odst.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ), dňa 14.06.2013, o 17.45 hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom:  1. Otvorenie zasadnutia. 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa. […]

čítaj viac

Z á m e r odpredaja pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa je zverejnený v časti úradné oznamy.

čítaj viac

Vatra oslobodenia 2013 – pozvánka

Vážení občania, srdečne Vás pozývame na VATRU OSLOBODENIA 2013,  ktorá sa uskutoční dňa 10.5.2013, so začiatkom o 21.00 hod. Viď prílohu. Vatra oslobodenia 2013

čítaj viac

Oznam SSE

Na žiadosť spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina  zverejňujeme  priložený oznam.   OZNAM SSE

čítaj viac

Výberové konanie

Obec Hrnčiarske Zalužany, vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 17. máj 2013 o 10.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch. Bližšie informácie sú v prílohe. Výberové-konanie TSP  

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci