Oznamy

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.3.2013 je zverejnená v časti SAMOSPRÁVA

čítaj viac

HODINA ZEME 23.3.2013(sobota) – od 20.30 do 21.30 hod.

Obec Hrnčiarske Zalužany, sa zapája, v spolupráci s Klubom Stromu života pri ZŠ s MŠ Ožďany,  do podujatia Hodina Zeme.   Našou formou podpory bude  vypnutie  časti verejného osvetlenia v obci v uvedenom čase. Zároveň  vyzývame občanov našej obce, ktorým záleží  na životnom prostredí, aby sa sa aj oni pripojili k podpore tejto krásnej myšlienky – formou […]

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 15.3.2013, o 17.45 hod.

Hrnčiarske Zalužany, 8.3.2013 VEC: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskach Zalužanoch – zvolanie  Starosta obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 odst.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení, zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ), dňa 15.03.2013, o 17.45 hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom:  1. Otvorenie zasadnutia. 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať […]

čítaj viac

Zápis do materskej školy

Riaditeľka Materskej školy v Hrnčiarskych Zalužanoch v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a  vzdelávaní (školský zákon) §28 a §59 oznamuje rodičom detí, že zápis do materskej školy na nasledujúci školský rok 2013/2014 bude prebiehať v  dobe od 18.2.2013 – do 18.3.2013 v  materskej škole. Žiadosti o zápis  budú preberané v  čase od […]

čítaj viac

WEB stránka obce – rekonštrukcia

Vážení občania, určite neuniklo Vašej pozornosti, že naša obecná internetová stránka prechádza zmenami. Posledná úprava prebehla v decembri 2012. Dnes stránka spĺňa všetky zákonné štandardy kladené na webové stránky obcí. Postupne sa snažíme  ju napĺňať potrebnými informáciami.  Nakoľko  tieto činnosti sú časovo náročné a  vykonávame ich  popri plnení si iných pracovných povinností, bude potrebný určitý […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci