Oznamy

Do Vašej pozornosti: vývoz komunálneho odpadu a plastov v mesiacoch december 2012 a január 2013.

Vážení  občania, dovoľujeme si Vás upozorniť, že   najbližší vývoz komunálneho odpadu bude už zajtra, t.j. 11. decembra 2012. V stredu 12.decembra sa uskutoční vývoz plastov (posledný v tomto kalendárnom roku). Ďalšie termíny vývozu budú, kvôli sviatkom,  v iné dni ako zvyčajne : komunálny odpad: 28.12.2012 ( piatok), 10.1.2013 ( štvrtok), 22.1.2013 ( už v […]

čítaj viac

Mikulášsky večierok, v piatok 7.12.2012, o 17.30 hod.

  UŽ JE TU ZAS ZIMNÝ ČAS, KTORÝ  UŽ  TRADIČNE  OTVÁRA  NÁM  MIKULÁŠ. DETIČKY  MU ZATANCUJÚ A POVEDIA  KOPU  BÁSNIČIEK, ON IM ZA TO  NA  OPLÁTKU   PODARUJE  BALÍČEK. PRÍĎTE AJ VY MILÍ OBČANIA  NA ŠTEDRÉHO MIKULÁŠA  SA  PODÍVAŤ A NAJKRAJŠÍM  VAŠÍM DAROM, ČO SI ČLOVEK  MÔŽE ZAŽELAŤ, BUDE ÚSMEV VAŠICH DETÍ, KTORÝ  VÁM LEN […]

čítaj viac

Návrh rozpočtu na rok 2013 + programový rozpočet na roky 2013-2015.

Príjová časť rozpočtu r.2013 – návrh. Výdavková časť rozpočtu r. 2013 – návrh. Programový rozpočet 2013-2015.

čítaj viac

Návrh VZN 03/2013 – miestne dane na rok 2013

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Obec Hrnčiarske Zalužany v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, § 8 ods.2, § 12 ods.2 a 3, § 16 ods.2, § 17 ods. 2,3,4 a 6, § 20 ods.3, § 21 ods.2, § 103 […]

čítaj viac

VZN 02-2012 Organizácia miestneho referenda

Obec Hrnčiarske Zalužany podľa § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. m/ a § 11a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva: Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2012 obce Hrnčiarske Zalužany, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda Prvá časť Úvodné ustanovenia § 1 Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje organizáciu […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci