Oznamy

Smútočný oznam – pán JOZEF GABERA

smútočný oznam – pán Jozef Gabera Vážení občania,                                     s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 2.9.2020, vo veku 67 rokov, nás navždy opustil                                   […]

čítaj viac

Oznam SSD o prerušení distribúcie elektriny č.1 a 2, v dňoch 3.9.2020 a 4.9.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny: Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim odberateľom, že v termíne od: 03.09.2020:  od 07:30 do 16:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach pre odberné miesta od č.d. 187 až po č.d. 214. Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim odberateľom, že v termíne od: 04.09.2020: od  07:30 do 16:30 […]

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 4.9.2020, o 17.00 hodine.

Pozvánka na OZ 4.9.2020 Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch    na deň 4.9.2020 /piatok/, o 17:00. hod. Miesto zasadnutia:  z dôvodu dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení súvisiacich s koronavírusom  sa bude zasadnutie OZ konať vo […]

čítaj viac

Smútočný oznam – pán ONDREJ DULOVEC

Smútočný oznam – pán Ondrej Dulovec Vážení občania,                           s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 10.8.2020, vo veku 98 rokov, nás navždy opustil                                             […]

čítaj viac

Okresný úrad Banská Bystrica: Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie BBSK na roky 2021-2027 – zverejnenie

Všetky relevantné dokumenty  nájdete ma adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-bans Ako aj  v prílohe tohoto oznamu:  oznamenie-o-strategickom-dokumente-prvvavk-bbk-2021-2027- Plán rozvoja vodovodov BB Stanoviská verejnosti k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu posudzovaného podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) “Plán rozvoja verejných vodovodov […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci