Oznamy

Smútočný oznam – pán Ján BOLHA

smútočný oznam – pán JÁN BOLHA Vážení občania,                           s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 4.3.2020, vo veku 72 rokov, nás navždy opustil                                             […]

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 6.3.2020, o 17:00 hodine.

Pozvánka na OZ 6.3.2020  P o z v á n k a           Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch                                 na deň 6.3.2020 /piatok/, o 17:00. hod.            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva […]

čítaj viac

Smútočný oznam – sl. OLÍVIA BOLHOVÁ

smútočný oznam – Olívia Bolhová   Vážení občania,       s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 25.2.2020, vo veku 58 rokov, nás navždy opustila naša občianka                                          sl.  OLÍVIA BOLHOVÁ. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok, […]

čítaj viac

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov obce Hrnčiarske Zalužany za rok 2019 (v zmysle §4 odst. 6 zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov).

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov obce H.Zalužany za rok 2019   Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov obce Hrnčiarske Zalužany za rok 2019 v zmysle §4 odst. 6 zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov    obec Hrnčiarske Zalužany  má  za rok 2019  úroveň vytriedenia komunálnych odpadov:   18,67 %  

čítaj viac

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA – odpadová – zverejnenie

HZalužany_standardy2019

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci