Oznamy

Smútočný oznam – pán MARTIN MARKOTÁN

smútočný oznam – pán Martin Markotán Vážení občania,                           s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 18.5.2020, vo veku 50 rokov, nás navždy opustil                                             […]

čítaj viac

Záverečný účet obce za rok 2019 – zverejnenie

Záverečný účet obce za rok 2019

čítaj viac

Návrh VZN č.1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hrnčiarske Zalužany – zverejnenie.

čítaj viac

Smútočný oznam – pani MÁRIA SZŐKEOVÁ

smútočný oznam – pani Mária Szokeová Vážení občania,                              s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 16.5.2020, vo veku 72 rokov, nás navždy opustila naša občianka                                      […]

čítaj viac

Zber elektroodpadu sa v obci uskutoční v dňoch 18. – 19.5.2020 (pondelok, utorok) od 7.00 hod.

Vážení občania, obec organizuje v dňoch  18. – 19.5.2020 (pondelok, utorok) zber elektroodpadu (chladničky, mrazničky, počítače, fény televízory, vysávače……) . V prípade, ak potrebujete zlikvidovať takýto odpad, žiadame Vás, aby ste ho v uvedené dni vyložili pred bránu Vášho rodinného domu do 7.00 hod. Pracovníci obce zabezpečia jeho odvoz na zberné miesto.

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci