Oznamy

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie RIADITEĽ/RIADITEĽKA Základnej školy Hrnčiarske Zalužany.

Vyhlásenie výberového konania riaditeľ riaditeľka ZŠ H.Zalužany Obec Hrnčiarske Zalužany v zmysle §3 a §4 zákona č. 596/2006 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štátnej správe v školstve“) a §5  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon […]

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 17.5.2019, o 18.00 hodine.

Pozvánka na OZ 17.5.2019           Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),                                na deň 17.5.2019 /piatok/, o 18:00 hod.     Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu: […]

čítaj viac

ZMENA TERMÍNU – Vatra oslobodenia + majáles 2019 na 24.5.2019.

ZMENA TERMÍNU:  Z dôvodu dlhodobo nepriaznivého počasia a rozbahneného terénu v mieste podujatia, meníme termín konania na 24.5.2019. Za pochopenie ďakujeme

čítaj viac

Náš obecný podnik získal z Úradu vlády dotáciu na nákup stavebného vybavenia a náradia vo výške 10.301 €.

Obecný podnik služieb Hrnčiarske Zalužany s.r.o., získal z Úradu vlády SR regionálny príspevok na nákup stavebného vybavenia a náradia vo výške 10.301€. Za podporu srdečne ďakujeme.

čítaj viac

Smútočný oznam p. Iveta Šerešová

smútočný oznam -p. Iveta Šerešová: S  hlbokým zármutkom oznamujeme občanom,  že dňa 05.05.2019, vo veku 54 rokov, nás   navždy opustila                                                                            […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci