Oznamy

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, konaného dňa 1.3.2019 – zverejnenie

Zpisnica_1_2019(2_2018_2022)_1_3_2019;      Zásady č.1-2019 používania súkromného motorového vozidla-schválené;    Smernica 1-2019 pre ZNH ZMR – schválená

čítaj viac

Vatra oslobodenia + majáles 2019 sa uskutočnia dňa 10.5.2019, o 21.00 hodine

čítaj viac

Záverečný účet obce za rok 2018 – zverejnenie

Záverečný účet obce za rok 2018

čítaj viac

Hrnčiarske Zalužany – Deň zeme 2018 – pozvánka dobrovoľníkov

čítaj viac

Verejné ospravedlnenie Pavla Skýpalu

Vážení občania,                             kandidát na starostu obce Hrnčiarske Zalužany p. Pavel Skýpala,  v súvislosti s jeho sťažnosťou ” na nezákonnosť volieb do orgánu miestnej samosprávy a proti výsledku volieb”, požiadal obec Hrnčiarske Zalužany o zverejnenie jeho verejného ospravedlnenia (v prílohe). O tejto […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci