Oznamy

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu – pre Voľby do Európskeho parlamentu 2019.

Zverejnenie e-mailovej adresy pre Voľby do EU parlamentu 2019 na doručenie žiadosti o vydanie hlas.preukazu   E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu – pre Voľby do Európskeho parlamentu 2019  je :   ou@hrnciarskezaluzany.sk

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 1.3.2019, o 17.00 hodine.

Pozvánka na OZ 1.3.2019 P o z v á n k a Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch  na deň 1.3.2019 /piatok/, o 17:00. hod. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch […]

čítaj viac

Zružená lesná spoločnosť – Pozemkové spoločenstvo Hrnčiarske Zalužany: Pozvánka na valné zhromaždenie

Výbor Združenej Lesnej spoločnosti – Pozemkového spoločenstva Hrnčiarske  Zalužany Vás pozýva na Valné zhromaždenie členov  spoločnosti ,ktoré sa uskutoční dňa  23. marca 2019, o 11.00 hod. v budove Obecného úradu v Hrnčiarskych  Zalužanoch.

čítaj viac

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky: Informácie pre voličov

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

čítaj viac

Voľba prezidenta 2019: Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu; informácie pre voliča.

Zverejnenie e-mailovej adresy volby prezidenta SR 2019 na doručenie žiadosti o vydanie hlas.preukazu; Informácia pre voliča Voľby prezidenta SR 2019 v slov.jazyku; Informácia pre voliča Voľby prezidenta SR 2019 v ukrajinskom jazyku;  Informácia pre voliča Voľby prezidenta SR 2019 v rusínskom jazyku;  Informácia pre voliča Voľby prezidenta SR 2019 v maďarskom jazyku;  Informácia pre voliča Voľby […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci