Oznamy

Rúcanie mája – 1.6.2018 (v piatok) o 20.00 hodine

čítaj viac

Smútočný oznam – pani Valéria Bakšová

smútočný oznam – Valéria Bakšová S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom,  že dňa  19.5.2017, vo veku  81 rokov, nás   navždy opustila                                                                              […]

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie OZ v H.Zalužanoch sa uskutoční dňa 18.5.2018, o 18.00 hodine

Pozvánka na OZ 18.5.2018 Hrnčiarske Zalužany 10.5.2018 Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),                                […]

čítaj viac

Záverečný účet obce za rok 2017 – zverejnenie

Záverečný účet obce za rok 2017

čítaj viac

Zápis detí do MŠ Hrnčiarske Zalužany pre školský rok 2018/2019.

Riaditeľka Materskej školy v Hrnčiarskych Zalužanoch v súlade s § 28 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) oznamuje rodičom, že v Materskej škole Hlavná 212, Hrnčiarske Zalužany prebieha     zápis detí na nasledujúci školský rok 2018/ 2019.  Žiadosti môžu zákonní zástupcovia podávať od 02.05.2018 – do 18.05.2018  denne, v čase prevádzky materskej školy, a to od 06,30 hod. – do 16,30 […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci