Oznamy

ZÁPISNICA z valného zhromaždenia spoločenstva vlastníkov Združenej lesnej spoločnosti, v Hrnčiarskych Zalužanoch, konaného dňa : 07.04.2018

zápisnica valné zhromaždenie Združená lesná spoločnosť 7_4_2018

čítaj viac

Stavanie mája Hrnčiarske Zalužany – 30.4.2018 o 20.00 hodine

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.2.2018 -zverejnenie

Zapisnica_1_2018(18_2014_2018)_ 23_02_2018

čítaj viac

Výkup papiera, jedlých rastlinných olejov a tukov sa uskutoční dňa 14.4.2018 od 9.00 hodiny

Výkup papiera a oleja Brantner 14.4.2018  

čítaj viac

Zružená lesná spoločnosť – Pozemkové spoločenstvo Hrnčiarske Zalužany: Pozvánka na valné zhromaždenie

Výbor Združenej Lesnej spoločnosti – Pozemkového spoločenstva Hrnčiarske  Zalužany Vás pozýva na Valné zhromaždenie členov  spoločnosti ,ktoré sa uskutoční dňa  7 apríla 2018 o 13.00 hod. v budove Obecného úradu v Hrnčiarskych  Zalužanoch. Program Valného zhromaždenia: Otvorenie, informácia o účasti Schválenie navrhnutého programu Voľba pracovných komisií a overovateľov zápisnice Správa o hospodárení za rok 2017 Správa o finančnom hospodárení za rok […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci