Oznamy

MUDr. Toldyová: oznam k očkovaniu

Obvodná lekára, MUDr. Nina Toldyová, oznamuje svojim pacientom, že v ambulancii budú  očkovať vakcínami proti COVID 19 (len svojich pacientov). Záujemcovia o očkovanie sa môžu  prihlásiť telefonicky, alebo osobne. Tel. čísla:  047/56 94 115;   0949 676 500. Dátum a čas očkovania budú upresnené podľa počtu záujemcov.

čítaj viac

Oznam SSD o prerušení dodávky elektrickej energie, 30.7.2021, v čase od 7:30-19:30

SSD – prerušenie dodávky elektriny Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom obce Hrnčiarske Zalužany, že dňa  30.7.2021,  v čase od 07:30 do 19:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny, z dôvodu plánovaných prác. Obmedzená distribúcia bude pre nasledovné odberné miesta: súpisné  č.: 30  –  258; 300 – 304; 326 – 329.

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 23.7. 2021 (v piatok), o 17.00 hodine.

 Pozvánka na OZ 23.7.2021           Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch                                 na deň 23.7.2021 /piatok/, o 17:00. hod. Miesto zasadnutia: vo veľkej zasadačke OcÚ  (bývalé espresso).            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva […]

čítaj viac

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku – stavebný pozemok.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – stavebný pozemok Hrnčiarske Zalužany, 22.6.2021  Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže  na predaj   nehnuteľného majetku obce:        Obec Hrnčiarske Zalužany podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ako aj podľa zásad hospodárenia s majetkom obce č. 1/2012,  vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nasledovného nehnuteľného majetku obce:  stavebný pozemok:  o  […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 4.6.2021 – zverejnenie

Zapisnica_2_2021(14_2018_2022)_ 4_6_2020

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci