Oznamy

Pozvánka na valné zhromaždenie – Združená lesná spoločnosť – Pozemkové spoločenstvo Hrnčiarske Zalužany, 24. júla 2021, o 10.00 hod v budove Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch.

ZLS – pozvánka na valné zhromaždenie    

čítaj viac

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obec Hrnčiarske Zalužany: 1. A/ Vyhlasuje: V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra obce Hrnčiarske Zalužany, ktorá sa uskutoční dňa 23.7.2021, o 18.00 hod. v miestnosti bývalého espressa v budove Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch na zasadnutí OZ. […]

čítaj viac

Stavebné povolenie: cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár – verejná vyhláška – zverejnenie

Stavebné povolenie cyklotrasa – verejná vyhláška

čítaj viac

Najbližšie sa bude v našej obci testovať v sobotu, 29.5.2021, v čase od 7.00-12.00 hod.

Vzhľadom na množiace sa požiadavky na testovanie (zamestnanie, vyšetrenia u lekára, športové podujatia/ potrebný 1 dňový test/…) budeme v túto sobotu 29.5.2021, mimoriadne opäť testovať. Tentokrát v čase od 7.00 do 12.00 hod. na tradičnom mieste – v budove obecného úradu, v bývalom espresse.

čítaj viac

Záverečný účet obce za rok 2020 – zverejnenie

Záverečný účet obce za rok 2020

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci