Oznamy

Stavebné povolenie a povolenie na osobitné užívanie vôd “Rekonštrukcia ČOV Hrnčiarske Zalužany” – zverejnenie.

Stavebné povolenie rekonštrukcia ČOV

čítaj viac

Želáme všetkým obyvateľom Hrnčiarskych Zalužian:

čítaj viac

Zverejnenie dokumentov schválených na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch konaného dňa 11.12.2020.

VZN č.022020 o miestnych daniach a poplatku za KO na rok 2021 – schválené; Rozpočet na rok 2021-schválený; Schválené poplatky na rok 2021.

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch konaného dňa 23.10.2020 – zverejnenie

Zapisnica_4_2020_(11_2018_2022)_23_10_2020

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 11.12.2020, o 16.30 hodine.

Oznam o konaní OZ 11.12.2020  OZNÁMENIE           Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov,    z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch                                 na deň 11.12.2020 /piatok/, o 16.30. hod. Miesto zasadnutia: z dôvodu nutnosti dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení súvisiacich s koronavírusom  sa bude […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci