Pozvánka na valné zhromaždenie – Združená lesná spoločnosť – Pozemkové spoločenstvo Hrnčiarske Zalužany, 24. júla 2021, o 10.00 hod v budove Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch.

Pozvánka na valné zhromaždenie – Združená lesná spoločnosť – Pozemkové spoločenstvo Hrnčiarske Zalužany, 24. júla 2021, o 10.00 hod v budove Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch.

ZLS – pozvánka na valné zhromaždenie     ZLS - pozvánka va VZ

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci