Schválené VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarske Zalužany – zverejnenie

Schválené VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarske Zalužany – zverejnenie

VZN č. 1-2016 – nakladanie s odpadmi

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci