Smútočný oznam – pani Eva CHOVANCOVÁ

Smútočný oznam – pani Eva CHOVANCOVÁ

smútočný oznam – pani Eva Chovancová

Vážení občania,  

                         s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 24.11.2019, vo veku 74 rokov, nás navždy opustila  naša občianka    

                                                       pani EVA CHOVANCOVÁ.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v  stredu, 27.11.2019, o 14:00 hodine, v Dome smútku v Hrnčiarskych Zalužanoch.

Česť jej pamiatke!

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci