Štandardy kvality – čistiareň odpadových vôd za rok 2020 – oznámenie

Štandardy kvality – čistiareň odpadových vôd za rok 2020 – oznámenie

Obec Hrnčiarske Zalužany dodržala v r.2020 na 100% úroveň kvality odvádzania odpadovej vody podľa § 3 ods.1 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci