Súkromní podnikatelia

Výrobné družstvo Šamotka

Po II.svetovej vojne, 30. júna 1950, remeselníci z obce založili družstvo pod názvom Šamotka – družstvo s ručením obmedzeným, výroba šamotových tehál, múčky, piesku a hliny.
Postupne družstvo rozširovalo sortiment výrobkov. V roku 1960 k pôvodnej výrobe pribudla výroba kameninových sudov a ozdobnej keramiky. Ľudovo – umelecká a umelecko – remeselná výroba spestrila sortiment výrobkov v roku 1975 (užitková keramika pre Pamiatkostav pri rekonštrukcii Jakabovho paláca v Košiciach, kalvínskeho kostola v Lučenci). Od 1. januára 1966 družstvo mení svoj názov na Šamotka, výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany.
Časom Šamotka,v.d. investovala aj do novej technológie vypaľovacích pecí na zemný plyn, ktorá bola zavŕšená v roku 1986. V tom istom roku vyrobili keramický sud s poradovým číslom 500 000. Po zmenách v roku 1989 vykonala Šamotka v.d. transformáciu družstva v zmysle zákona č. 42/1992 zbierky. Transformovaná Šamotka v.d. pokračovala vo výrobnom programe a 23. júna 1996 vyrobili 1 000 000-ty keramický sud.

webstránka: www.samotka.szm.sk

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci