Testovanie 27.2.2021, od 7.00 do 17.00 hod.

Testovanie 27.2.2021, od 7.00 do 17.00 hod.

Oznam pre občanov k testovaniu COVID-19 v obci Hrnčiarske Zalužany dňa 27.2.2021- def

Vážení občania,

dňa 27.2.2021 bude prebiehať v našej  obci  skríningové testovanie na vírus Covid -19. Testovanie sa bude vykonávať v čase od 7,00 hod.  – do 17,00 hod.,  v miestnosti bývalého espressa v budove Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch.

Aby sme predišli čakaniu občanov na testovanie v dlhých radoch rozdelili sme čas testovania do časových intervalov podľa čísel domov. Prosíme občanov, aby dodržali čas určený pre ich rodinný dom. Ak sa však občan nemôže z akéhokoľvek dôvodu dostaviť na odber v určenom čase – bude otestovaný v inom čase, keď sa dostaví do odberového miesta, najlepšie v čase keď tam nebude veľa čakajúcich. Na facebooku budeme vysielať prenos  na rad čakajúcich.

Odporúčaný čas testovania pre jednotlivé rodinné domy:

 

Dátum  Čas testovania Rodinné domy od-do
Sobota 27.2.2021 7.00  –  8.00 349 – 386
Sobota 27.2.2021 8.00  –   9.00 317 – 348
Sobota 27.2.2021 9.00  –  10.00 257 – 316
Sobota 27.2.2021 10.00 – 11.00 219 – 256
Sobota 27.2.2021 11.00 – 11.45 178 – 218
12.00 – 13.00 Obedňajšia prestávka
Sobota 27.2.2021 13.00 – 14.00  124 – 177
Sobota 27.2.2021 14.00 – 15.00  59 – 123
Sobota 27.2.2021 15.00 – 16.00  22 –  58
Sobota 27.2.2021 16.00 – 17.00 *0  –  21

 *0 –  sú obyvatelia prihlásení na adrese Hrnčiarske Zalužany bez súpisného čísla.

Od 12.00 – do 13.00 hodiny:  Obedňajšia prestávka

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci