TSP

Oznámenie o ukončení realizácie dopytovo orientovaného projektu Podpora sociálnej inklúzie v obci Hrnčiarske Zalužany, prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce.

Obec Hrnčiarske Zalužany ukončila dňa 31. 10. 2013  realizáciu dopytovo orientovaného projektu Podpora sociálnej inklúzie v obci Hrnčiarske Zalužany, prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce (viď prílohu).

Oznámenie o ukončení realizácie projektu

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci