Verejná vyhláška – Cyklotrasa Poltár – Rimavská Sobota, oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania miestneho zisťovania

Verejná vyhláška – Cyklotrasa Poltár – Rimavská Sobota, oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania miestneho zisťovania

Cyklotrasa – stavebné povolenie, oznámenie o začatí konania

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci