VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HRNČIARSKE ZALUŽANY č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hrnčiarske Zalužany – zverejnenie.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HRNČIARSKE ZALUŽANY č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hrnčiarske Zalužany – zverejnenie.

VZN 1-2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska – schválené

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci