Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 13.12.2013

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 13.12.2013

Zápisnica 6-2013(20-2010-2014),13.12.2013

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci