Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 13.9.2013

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 13.9.2013

Zápisnica 4/2013(18/2010-2014),13.9.2013

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci